Lyme genezen met licht

Leven hoeft niet op te houden met Lyme
De ziekte van Lyme kan genezen met licht

Ik genas van Lyme

Mijn energie is terug, er is weer tijd
voor de mensen om mij heen

Licht geneest

Iedere cel is ontvankelijk voor licht
Het juiste licht brengt cellen weer in balans

Ziekte van Lyme

Biofotonen

Stuur het juiste licht naar de cel
en breng die terug in balans

Hanneke Westenberg

Hanneke Westenberg

Ruim 40 jaar ervaring

Hanneke Westenberg

40 jaar ervaring als therapeut

Waarom werk ik met mensen met ziekte van Lyme?

In 1969 kreeg ik mijn eerste tekenbeet. Niet dat ik dat wist, toen ik de grote rode rand zag in mijn knieholte, want lyme was toen iets onbekends. Dus wat er was en wat ik had, hoge koorts, pijn in spieren, gewrichten, zenuwstelsel, gevoelloosheid in de benen en mijn gezicht, moe, moe, moe, dat was iets onbekends.

Onbekend ook voor de dokter, die uiteindelijk ook de verstoorde bloeduitslagen niet echt kon interpreteren, natuurlijk niet, want wat er niet is, kún je ook geen naam geven. En zo kreeg het in de jaren die volgden vele namen.

Een jaar na de infectie belande ik, na de antibiotica-kast van de dokter helemaal leeggegeten te hebben in het ziekenhuis. Een opname van een maand, onderzoek op onderzoek en tenslotte kreeg ik van de neuroloog de naam M.S . mee. In de neurologie was de naam lyme ook onbekend, dus de neuroloog, die ontzettend betrokken was, kon die naam ook niet geven. Dat het geen M.S. was wist ik intuïtief, maar wat het wel was, was nog een zoektocht die ruim vierendertig jaar zou duren. Vierendertig jaar die niet meevielen, maar die ik ook niet had willen missen. Het waren leerzame jaren.

Uiteindelijk kwam de biofotonentherapie op mijn pad en daarmee kon ik de diagnose stellen (die overigens daarvoor al door de neuroloog uit een van de academische ziekenhuizen was gesteld) én kon ik mezelf behandelen. Drie maanden later, we telden inmiddels het jaar 2001 was ik beter! Meer hierover en over lyme verhalen is te lezen in het boekje: “Licht op Lyme” van Tamara Tyler.

En nu het antwoord op: waarom werk ik met mensen met lyme?

Na vierendertig jaar uitputting, pijn, het gevoel alsof ik met mijn zenuwstelsel in het stopcontact woonde enz. enz., besloot ik – het voelde als een soort opdracht – mensen met deze zware ziekte te gaan helpen zoals ik mezelf had geholpen.

Achtergrond

Hanneke Westenberg studeerde na een loopbaan als docente bij het onderwijs psychotherapie, hypnotherapie, N.L.P., traditionele Chinese geneeswijzen, natuurgeneeswijzen, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire geneeswijzen,  Bach bloesemtherapie en biofotonen coherentie therapie.

Zij ontwikkelde haar psychotherapie tussen 1975 en 1977, waarbij ze mensen met kanker leert door middel van de kracht van de geest een invloed uit te oefenen op de verbetering van de kwaliteit van hun leven en hun herstel.
Zij werd geïnspireerd bij en door Carl Simonton, door leShan en bij en door The Bristol Cancer Help Centre, waar zij stage liep in de jaren ’80.

Ze heeft duizenden mensen met kanker begeleid zowel uit Nederland als andere landen. De mensen worden zowel door de ziekenhuizen als door de artsen voor niet-toxische-tumortherapie doorverwezen.

Sinds 2001 werkt ze met mensen met de ziekte van lyme met behulp van o.a. biofotonencoherentietherapie, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire geneeswijzen en Bach bloesemtherapie.

Beroepsvereniging

Hanneke Westenberg is aangesloten bij de VMP – Vereniging Modaliteiten Psychotherpie en de N.A.P., de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie – die op Europees vlak aansluiting heeft bij de EAP – European Association for Psychotherapy.

Op basis van het lidmaatschap van de VMP en N.A.P. is voor cliënten, afhankelijk van de zorgverzekeringsmaatschappij en gekozen verzekeringspakket, een vergoeding op de consulten te verkrijgen.