Lyme genezen met licht

Leven hoeft niet op te houden met Lyme
De ziekte van Lyme kan genezen met licht

Ik genas van Lyme

Mijn energie is terug, er is weer tijd
voor de mensen om mij heen

Licht geneest

Iedere cel is ontvankelijk voor licht
Het juiste licht brengt cellen weer in balans

Ziekte van Lyme

Biofotonen

Stuur het juiste licht naar de cel
en breng die terug in balans

Hanneke Westenberg

Hanneke Westenberg

50 jaar ervaring als therapeut

1
1

Biofotonen therapie

Behandeling van de ziekte van Lyme met biofotonen

“Veel mensen die geconfronteerd worden met de ziekte van Lyme houden daar tal van nare klachten aan over, ook na reguliere behandeling met antibiotica. Biofotonentherapie kan u helpen deze ziekte te overwinnen. De behandeling is zowel voor mensen die recent Lyme hebben opgelopen, als voor hen die al lang last hebben van deze ziekte (post-Lyme syndroom). De therapie draagt bij aan de natuurlijke balans op celniveau waardoor u zich weer energiek en gezond voelt.”

Wat is de ziekte van Lyme?

De ziekte van Lyme is een infectieziekte, veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi-bacterie. Het is een ziekte die veel verschillende symptomen kent en die zelfs tot invaliditeit kan leiden. Het eerste signaal van de ziekte van Lyme is gewoonlijk een rode, ringvormige uitslag rond de plaats van de tekenbeet. Vaak gaat dit gepaard met griepachtige klachten. Als de ziekte niet opgemerkt wordt, kunnen neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. Welke klachten iemand krijgt verschilt per persoon.

Waardoor ontstaat Lyme?

De ziekte van Lyme wordt gewoonlijk veroorzaakt door de beet van een besmette teek. Een teek is een spinachtig insect die op veel plekken in de natuur voorkomt: hij leeft in bossen, struiken, gras, duinen, heide en parken.
De teek wordt besmet als hij bloed zuigt bij kleine (knaag)dieren of vogels die de bacterie bij zich kunnen dragen. Wanneer een teek later bloed van mensen zuigt, kan de bacterie op de mens overgedragen worden.

Biofotonentherapie, behandeling met licht

De ziekte van Lyme kan behandeld worden met biofotonentherapie. Biofotonentherapie bestaat uit metingen en behandeling met licht. De metingen worden gedaan met een speciale meetpen. Met behulp van glazen staafjes wordt lichttherapie gegeven. Een gezonde cel zendt coherent licht uit, een zieke cel zendt chaotisch licht uit. In de biofotonentherapie wordt het chaotisch licht door middel van elektronische filters gescheiden van het coherente licht. Vervolgens wordt het chaotische licht omgepoold en teruggegeven aan het lichaam, waarbij het zichzelf neutraliseert. Alleen het coherente gezonde licht blijft over.

Wat zijn biofotonen?

De Duitse natuurkundigen prof. dr. Popp en prof. dr. Mersmann van het Max Planckinstituut te Heidelberg hebben aangetoond dat alle cellen licht uitstralen. Ook maakten ze, door middel van een soort fotografie, zichtbaar dat cellen niet alleen licht uítstralen, maar het ook absorberen en opslaan.
De cellen van ons lichaam blijken ongeveer 100.000 lichtpulsen per seconde uit te stralen. Deze lichtpulsen bestaan uit deeltjes, fotonen, die op verschillende frequenties kunnen trillen.
Prof. dr. Popp gaf deze lichtpulsen de naam biofotonen. Bio, omdat het afkomstig is van levende, biologische systemen en fotonen, omdat individuele lichtdeeltjes zijn waar te nemen.