Lyme genezen met licht

Leven hoeft niet op te houden met Lyme
De ziekte van Lyme kan genezen met licht

Ik genas van Lyme

Mijn energie is terug, er is weer tijd
voor de mensen om mij heen

Licht geneest

Iedere cel is ontvankelijk voor licht
Het juiste licht brengt cellen weer in balans

Ziekte van Lyme

Biofotonen

Stuur het juiste licht naar de cel
en breng die terug in balans

Hanneke Westenberg

Hanneke Westenberg

50 jaar ervaring als therapeut

Behandeling van Lyme

Behandeling van de ziekte van Lyme met biofotonentherapie

Iedere cel straalt licht uit. Bij een gezond en vitaal lichaam is dat licht coherent; bij ziekte is het licht dat uitgestraald wordt verstoord en onregelmatig. Door het licht te meten dat uitgestraald wordt en het ontbrekende deel toe te voegen wordt de cel gestimuleerd zichzelf te helen.

Wat is biofotonen therapie?

Omstreeks 1970 bewezen de Duitse natuurkundigen prof. dr. Popp en prof. dr. Mersmann van het Max Planckinstituut te Heidelberg op wetenschappelijke wijze dat alle cellen licht uitstralen. Ook maakten ze, door middel van een soort fotografie, zichtbaar dat cellen niet alleen licht uítstralen, maar het ook absorberen en opslaan.
De cellen van ons lichaam blijken ongeveer 100.000 lichtpulsen per seconde uit te stralen. Deze lichtpulsen bestaan uit deeltjes, fotonen, die op verschillende frequenties kunnen trillen.
Prof. dr. Popp gaf deze lichtpulsen de naam biofotonen. “Bio”, omdat het afkomstig is van levende, biologische systemen; “fotonen”, omdat deze als individuele lichtdeeltjes zijn waar te nemen.

Licht heeft als bijzondere eigenschap dat het velden kan vormen. De individuele biofotonen, die voor een groot deel uit het DNA afkomstig zijn, vormen tezamen een biofotonenveld. Het vormt een ragfijn lichtveld in en om ons lichaam en het licht blijkt nog vele malen coherenter dan dat van een industriële laser. Alle biochemische processen in ons lichaam worden geactiveerd en aangestuurd door dit biofotonenveld.

Als we gezond zijn en alle cellen in ons lichaam dus goed functioneren, dan is het licht van het biofotonenveld volmaakt coherent, dat wil zeggen dat het gericht licht uitstraalt in een gelijkmatig, harmonisch patroon en dit doet ons van binnen en van buiten stralen.
Ziekte kan ontstaan wanneer het veld onder druk komt te staan. Werkbelasting, chemische en elektro-magnetische vervuiling, mentale en emotionele gebeurtenissen kunnen het veld onder deze stress brengen. Op het moment dat er zo’n verstoring optreedt, verzwakt het licht en wordt ongericht, onregelmatig, chaotisch en dit is het begin van ziekte. Om deze stressgerelateerde systeemproblemen op te lossen is een herstel van het natuurlijke biofotonenveld vereist.
De toestand van het biofotonenveld kun je beschouwen als een universele maatstaf van gezondheid.
Veel chronische aandoeningen gaan gepaard met een laag energiepeil. Het lichaam zit vast in een vicieuze cirkel, omdat onvoldoende energie voorhanden is om therapie succesvol te laten zijn. Om deze cirkel te doorbreken en een begin te maken met herstel, is het van belang dat eerst een aanvulling van energie op het niveau van de biofotonen plaatsvindt.

De biofotonen coherentie therapie zorgt ervoor dat een ontregeld biofotonenveld weer coherent wordt, waardoor de mens in zijn geheel een hoger niveau van gezondheid bereikt.

Behandeling in beeld

Lyme genezen met licht

Leven hoeft niet op te houden met Lyme
De ziekte van Lyme kan genezen met licht

Ik genas van Lyme

Mijn energie is terug, er is weer tijd
voor de mensen om mij heen

Licht geneest

Iedere cel is ontvankelijk voor licht
Het juiste licht brengt cellen weer in balans

Ziekte van Lyme

Biofotonen

Stuur het juiste licht naar de cel
en breng die terug in balans

Hanneke Westenberg

Hanneke Westenberg

50 jaar ervaring als therapeut

1
1

Hoe gaat de diagnose?

Wellicht heeft u al een diagnose van uw huisarts of uit ander onderzoek. In dat geval kunnen we gelijk aan het werk. Als u nog geen diagnose heeft, kan ik die voor u stellen op basis van elektro-acupunctuur en de anamnese van de klinische verschijnselen. Een bloedtest via Pro Health kan de diagnose bevestigen.

Meting m.b.v. elektro-acupunctuur

Om te kunnen onderzoeken welke systemen in het lichaam wel of niet gezond functioneren, wordt gebruik gemaakt van elektro-acupunctuur.
Overal in het lichaam stroomt energie en op sommige plaatsen stroomt die energie vlak onder het huidoppervlak langs bepaalde lijnen, die meridianen worden genoemd die elk in verbinding staan met een dieper gelegen orgaan(systeem). Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten. Dit zijn de meest geschikte plaatsen om de energie van de organen te meten, omdat hier de elektrische weerstand lager is dan de omliggende delen van de huid.

Bij de biofotonentherapie die ik toepas, begin ik met het meten van het licht in alle cellen. Dat meten gebeurt op de acupunctuurpunten op de handen en de voeten. Vanuit de meting krijg ik een beeld van de gezondheid van de patiënt. Dat beeld laat zien welke organen, klieren, systemen in het lichaam gezond of niet gezond functioneren.

Aan de hand van dat beeld ga ik testen en kijken of er sprake is van Lyme en eventuele co-infecties. (Een tekenbeet kan behalve de Borelia-bacterie ook andere bacteriën overbrengen, zoals Bartonella Henselae, Mycoplasma, Rickettsia, Ehrlichia, Babesia etc.) Daarnaast onderzoek ik of er nog andere verstoringen in het lichaam zijn, zoals parasieten, bacteriën, virussen, en of er nog restverschijnselen van oude ziekten zijn overgebleven. Ook test ik de miasma’s (dat is wat mensen meekrijgen aan erfelijke belasting), gebitsbelasting en resten van oude vaccinaties.

Behandeling

De feitelijke behandeling bestaat een behandeling met fotonen: licht dus, dat met behulp van elektroden via de meridianen op handen en voeten het lichaam binnenstroomt. In het lichaam wordt het licht door de meridianen naar alle cellen getransporteerd. Op deze wijze wordt het interne biofotonenveld langzaam maar zeker sterker, waardoor de gezondheid toeneemt.

Effecten van de behandeling

Mensen voelen zich na de een aantal behandelingen prettiger, lichter en slapen over het algemeen beter. Ook worden ze helderder in het hoofd.
De biofotonenbehandeling harmoniseert de productie van verschillende hormonen en neuro-transmitters, waardoor mensen zich blijer voelen. Ook verbetert de biofotonenbehandeling de werking van het immuunsysteem.

Door de specifieke Lyme-behandeling sterven de Borrelia bacteriën en deze worden, samen met hun uitscheidingsproducten, die giftig zijn voor mensen, afgevoerd. Omdat er veel toxinen (gifstoffen) moeten worden afgevoerd, moeten mensen veel drinken. Lever, nieren en lymfesysteem moeten optimaal functioneren en daar gebruik ik homeopathische medicatie voor.

Verloop van de therapie

Bij iedere behandeling meet ik opnieuw alle acupunctuurpunten door. Dit geeft me een beeld van de reactie op de therapie. Oude ziekten kunnen na verloop van tijd soms opduiken en vragen dan om extra behandeling. Uiteraard werk ik steeds op de Lyme en co-infecties.

Gemiddeld na dertien behandelingen, soms meer of minder, meet ik de bacterie niet meer. Dit wil niet zeggen dat die er niet meer is: hij is dan van de actieve fase als spirocheet naar de passieve fase gegaan. ;De bacterie heeft zich opgerold en stoort niet meer. Hij lijkt dus weg, maar is het niet. Dat is voor mij het teken om kruidenmiddelen in te zetten die de bloedcellen openbreken, waardoor de Borrelia bacterie weer te voorschijn komt. Door andere kruidenmiddelen en de biofotonentherapie toe te passen wordt vervolgens het laatste deel van de ziekte genezen. Dit is de afbouwfase, waarbij mensen langzaam maar zeker minder komen tot ze helemaal genezen zijn.

Is iedere patiënt te genezen?

In theorie lijkt dat zo, maar dat is niet zo. Niet iedereen is te genezen en het is niet duidelijk waarom de ene persoon wel volledig geneest en een ander niet. Een bijzonder groot deel van de mensen die mij bezoeken geneest helemaal, maar het is nooit eenvoudig. Het gaat niet vanzelf: het vraagt veel van de patiënt.

Aanvullende therapieën

Mijn werk omvat meer gebieden, waaronder allerlei manieren van ontgiften, voedingsvoorschriften, orthomoleculaire therapie, homeopathie, fytotherapie, indien nodig gesprekstherapie, visualisatie en meditatie.
Ook werk ik, wanneer ik veel straling test bij de patiënten, met de Floww producten, waarmee ik goede resultaten boek. Teveel aan straling kan ervoor zorgen dat de therapie vast lijkt te lopen: alles is gecontroleerd en behandeld en toch stagneert de behandeling. Dit kan door een teveel aan straling wordt veroorzaakt; de Floww producten lossen dit in 90% van de gevallen op.